Chi phí chung thuộc chi phí gián tiếp trong dự toán chi phí xây dựng ?

So với thông tư số 06/2015/TT-BXD thì thông tư số 09/2019/TT-BXD chi phí chung được thể hiện lại cách tính và sắp xếp vị trí phù hợp hơn trong dự toán chi phí xây dựng.

Chi phí chung nằm trong chi phí gián tiếp, chi phí chung gồm: Chi phí quản lý chung của doanh nghiệp, chi phí quản lý, điều hành sản xuất tại công trường xây dựng, chi phí bảo hiểm cho người lao động do người sử dụng lao động nộp.

Hình 1 – Chi phí bảo hiểm cho người lao động thuộc chi phí chung

Khi tính toán xác định chi phí chung, cần lưu ý một số nội dung sau:

 • Xác định loại công trình thuộc dự án nào, trong 5 loại sau: Dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn.
 • Phải xác định được chi phí trực tiếp (VL + NC + MTC) sau đó mới xác định định mức chi phí chung.
 • Sử dụng bảng 3.7 Phụ lục 3, thông tư số 09/2019/TT-BXD để xác định định mức chi phí chung. Phải nội suy tính định mức chi phí chung nếu quy mô chi phí trực tiếp nằm trong khoảng quy mô có trong bảng 3.7 phục lục 3.

Hình 2 – Bảng tính xác định định mức chi phí chung theo TT09/2019/TT-BXD

 • Sử dụng phần mềm Dự toán XDA để nội suy ra định mức chi phí chung.

Có thể bạn nên xem:

 • Phần mềm Dự toán XDA – Bản cập nhật mới nhất Version 2.0.1
  Ngày đăng:15/11/2019

  Lập dự toán Chi phí xây dựng – thiết bị – Lập dự toán nhiều hạng mục; – Tùy chọn các phương pháp lập giá đơn giản; – Tra cứu đơn giá tiện lợi, đầy đủ thông tin định mức; – Tạo công tác tạm tính, vận dụng dễ dàng; – Hỗ trợ đổi nhanh tên công tác dự toán ME; – Lập chi …

 • Phần mềm Tra cứu Tiêu chuẩn Xây dựng TCXDs Version 2.0
  Ngày đăng:15/11/2019

  Phần mềm Tra cứu Tiêu chuẩn Xây dựng TCXDs version 2.0 Phần mềm bao gồm hơn 400 Quy chuẩn và các tiêu chuẩn thiết kế, an toàn, thi công và nghiệm thu chất lượng xây dựng. Tìm kiếm nhanh tiêu chuẩn bằng mục phân loại, tên hoặc mã tiêu chuẩn Xem trực tiếp nội dung …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.