Xác định doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ trong lĩnh vực xây dựng khi tham gia đấu thầu theo tiêu chí nào?

Quy định về ưu đãi đối với đấu thầu trong nước theo Điều 6 Khoản 3, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định: “Đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.”

Câu hỏi 1: Xác định doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ trong lĩnh vực xây dựng để hưởng ưu đãi khi tham gia đấu thầu theo tiêu chí nào?

Căn cứ Khoản 1 và 2, Điều 6 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/3/2018 xác định cấp doanh nghiệp được quy định cụ thể như sau:

Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người  tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng“

Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người  tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng“

Trong đó số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm được xác định theo Khoản 2, Điều 8 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP: “Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm được tính bằng tổng số lao động tham gia bảo hiểm xã hội của năm chia cho số tháng trong năm và được xác định trên chứng từ nộp bảo hiểm xã hội của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội”

Câu hỏi 2: Tổng nguồn vốn là được xác định như thế nào?

Theo quy định về kế toán doanh nghiệp: Tổng nguồn vốn bao gồm Vốn chủ sở hữu + Nợ phải trả, bằng với Tổng tài sản của doanh nghiệp. Giá trị này được thể hiện trong Báo cáo tài chính của Doanh nghiệp.

Ví dụ: Báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu Bự: Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Câu hỏi 3: Công ty em có số lao động không quá 100 người, 3 năm gần nhất tổng nguồn vốn là 22 tỷ, tổng doanh thu dưới 30 tỷ thì có được đánh giá là doanh nghiệp nhỏ khi tham gia đấu thầu không?

Theo quy định nêu trên,

Doanh nghiệp của bạn có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 100 người và đã thỏa mãn một trong hai tiêu chí là tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng. Do vậy, doanh nghiệp của bạn được đánh giá là cấp nhỏ khi tham gia đấu thầu.

Có thể bạn nên xem:

  • Phần mềm Dự toán XDA – Bản cập nhật mới nhất Version 2.0.1
    Ngày đăng:15/11/2019

    Lập dự toán Chi phí xây dựng – thiết bị – Lập dự toán nhiều hạng mục; – Tùy chọn các phương pháp lập giá đơn giản; – Tra cứu đơn giá tiện lợi, đầy đủ thông tin định mức; – Tạo công tác tạm tính, vận dụng dễ dàng; – Hỗ trợ đổi nhanh tên công tác dự toán ME; – Lập chi …

  • Phần mềm Tra cứu Tiêu chuẩn Xây dựng TCXDs Version 2.0
    Ngày đăng:15/11/2019

    Phần mềm Tra cứu Tiêu chuẩn Xây dựng TCXDs version 2.0 Phần mềm bao gồm hơn 400 Quy chuẩn và các tiêu chuẩn thiết kế, an toàn, thi công và nghiệm thu chất lượng xây dựng. Tìm kiếm nhanh tiêu chuẩn bằng mục phân loại, tên hoặc mã tiêu chuẩn Xem trực tiếp nội dung …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.